الکترو پرتو تنش


شرکت الکترو  پرتو تنش با سال ها تجربه و و بهره گیری از کادری مجرب و تجهیزات روز و برخورداری از کوره های تنش گیری قابل انتقال برقی و گازوییلی و گازی بیش از چندین کانال دستگاه تمام اتوماتیک و دهها دستگاه تنش زدایی با اجرای برج های تفکیک پالایش مواد و بر روی لوله ها با قطرهای مختلف از کوچکترین سایز تا 64 اینچ و ضخامت 10 میلیمتر تا 140 میلیمتر به یاری خداوند متعال در پروژه های مختلف در اقصی نقاط ایران عزیزمان با بهترین کیفیت و کمیت توانسته که پیشینه درخشانی از خود ارایه نماید.

ادامه مطلب


تنش زدایی


 
بر چسب ها تنش زدایی شرکت الکترو پرتو تنش مجری پروژه های صنعتی و تنش زدایی و الکتروپرتوتنش و الکترو پرتوتنش و الکتروپرتو تنش و تنش زدایی کردن و تنش زدایی در شرکت الکتروپرتوتنش و تنشزدایی

انجام پایان نامه مدیریت

شرکت الکترو پرتو تنش مجری پروژه های تنش زدایی و پروژه های صنعتی

الکتروپرتو تنش و تنشزدایی

تنش ردایی

تنش زدایی و تنشزدایی

شرکت الکترو پرتوتنش

مجری پروژه های صنعتی و تنش زدایی